Tektaş Ağaoğlu, 1934 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimi­ni Ankara Atatürk Lisesi’nde, yükseköğrenimini İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Yazın dünyasına Ölümden Hayata adlı öykü ki­tabı ile girdi. Ağaoğlu, çalışmalarını çeviri alanında yoğunlaş­tırdı. Dostoyevski, Şolohov, Remarque’nin yapıtlarını çevirdi. Marks ve Engels’ten seçerek derlediği Politika ve Fel­sefe adlı yapıtı 142. maddeye aykırı görülerek tutuklandı. 7,5 yıla hüküm giydi, beş ay tutuklu kaldı.

Dava temyiz aşamasındayken af yasasıyla düştü. 1975’te Gerçek gazetesi sorumlu müdürüyken 12 Mart dönemi Sıkıyönetim Mahke­mesi kararlarına ilişkin bir yazı nedeniyle bir yıla hüküm giydi. Ant, Cumhuriyet, Yeni Ortam dergi ve gazetelerinde sosyalist öğretinin genel ve güncel sorunlarını inceleyen yazılar yayımladı. İlke, Kitle, Birlik, Gerçek gazete ve dergilerinde yazdı.